300418_1.4_subfoto_basisschoolkinderen_op_schoolplein.jpg
We weten wat gezond is - 15 juni, 2020

Goed en lekker sporten op school

OBS de Bongerd is een basisschool in Terwolde.

Bewegen is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Wie er lol in heeft, beweegt meer. Stichting de Koepel (de beheerder van de gymzalen) biedt scholen nieuw speelmateriaal, zoals circusfietsen, turnmatten en basketbalsets. Elke acht weken wisselt het materiaal van school. Dat maakt de lessen gevarieerd. OBS de Bongerd wil leerkrachten een training laten volgen zodat zij weten hoe ze de materialen kunnen gebruiken. Ook wil de school een vakleerkracht inzetten zodat kinderen nog beter bewegingsonderwijs krijgen.