vrijwiiligers-foto.png
Onze dorpen bruisen - 2 januari, 2020

Vrijwilligerscentrale Voorst

De vrijwilligerscentrale van Stichting Mens en Welzijn werkt nog meer vanuit de vragen en uitdagingen van verenigingen in alle dorpen in onze gemeente. 

De vrijwilligerscentrale verbindt vrijwilligers aan maatschappelijke organisaties. Zoals sportverenigingen, muziekclubs of zorgorganisaties. Ze helpt organisaties bij het opstellen en als het nodig is ook uitvoeren van vrijwilligersbeleid. En ze geeft informatie en advies over allerlei onderwerpen die te maken hebben met vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscentrale wil meer organisaties helpen. Ze wil een grotere bekendheid krijgen. Ze wil ook beter aansluiten bij de behoefte in de dorpen.