Onderzoeksfase

Dan begint hier de daadwerkelijke evaluatie. U leest over de resultaten en ervaringen in de onderzoeksfase en de uitvoeringsfase. Daarnaast krijgt u een overzicht van en toelichting op de financiële zaken en tot slot wordt benoemd wat er nodig is om preventie nog meer te borgen.

In de onderzoeksfase haalde Voorst onder de Loep informatie op in de samenleving. Hiervoor gebruikte het team een interactieve methode voor beleid maken, de methode Samenlevingsbeleid. Een breed team van verschillende mensen uit de samenleving interviewde 411 sleutelfiguren om te ontdekken welke problemen zij wilden voorkomen in de gemeente Voorst. De informatie werd geanalyseerd en geclusterd in zes streefbeelden over jeugd, gezonde leefstijl, bruisende dorpen, respectvol samenleven, meedoen in de samenleving en zorgen voor elkaar. Ervaringsdeskundigen uit de gemeente Voorst en inhoudelijke experts uit het hele land keken en dachten mee met de analyses. Er werden gemeenschappelijke doelen geformuleerd en schema’s met interventiepunten per thema opgesteld. De doelen werden omschreven en verwoord in het Visie- en Doelenboek. De oorzaken van maatschappelijke problemen zijn schematisch weergegeven in de Analyse van Voorst onder de Loep.  In dit hoofdstuk is te lezen wat in deze onderzoeksfase goed en minder goed gelukt is.