Samenvatting

In de samenvatting leest u puntsgewijs de belangrijkste resultaten van vijf jaar Voorst onder de Loep. De samenvatting heeft dezelfde structuur als de rest van de evaluatie. U kunt hierdoor makkelijk resultaten terugvinden.

Voor de onderzoeksfase en de uitvoeringsfase leest u wat goed en minder goed ging. De uitvoeringsfase is opgesplitst in drie aspecten die van belang zijn bij preventief denken en handelen: bewustwording, ontwikkeling en randvoorwaarden.

  • Bewustwording betekent dat mensen zich bewust zijn van de kansen die er liggen om problemen te voorkomen en van de rol die zij daarin vervullen.
  • Ontwikkeling houdt in dat mensen de kennis en vaardigheden verkrijgen om op een andere manier te werken.
  • Met randvoorwaarden wordt bedoeld dat mensen tijd, ruimte en financiĆ«le middelen hebben om te werken aan preventie. Voor deze drie aspecten is gekeken wat goed en minder goed ging.

Tot slot is te lezen wat nog nodig is om de borging van preventie te bewerkstelligen.