10 november, 2021

Alex Frederiks eerste winnaar Jos Penninxje

Maandag 8 november ontving Alex Frederiks uit handen van oud-burgemeester Jos Penninx het ‘Jos Penninxje’: de prijs voor diegene die zich bijzonder heeft ingezet voor verbinding en inclusiviteit in de gemeente Voorst.

In de dorpskerk in Wilp heerst maandagavond een opgetogen sfeer. De vijf genomineerden voor de prijs, familie, vrienden en belangstellenden nemen plaats in de kerk. Het is de eerste keer dat het Jos Penninxje wordt uitgereikt. De penning is er voor de persoon in de Voorster samenleving die mensen met elkaar verbindt en stimuleert dat iedereen mag zijn wie die wil zijn.

De prijs komt voort uit het Jaar van Elkaar, zo vertelt presentator van de avond Kim Arntzen na het openingslied van Popkoor Breakout. Dit jaar organiseren verschillende partijen in de gemeente op allerlei manieren ontmoetingen. Tussen jong en oud, tussen nieuw- en oudkomers, tussen kleurrijk en neutraal. Het Jos Penninxje is een penning voor degene die zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor dit soort ontmoetingen. Nadat Mirjam Wijers, directeur van de bibliotheek Voorst/ Brummen en Nana Scholten van Inclusive Wave vertelden over het belang van verbinding en respect werd het tijd voor de uitreiking. Genomineerden Karla Meijer, Yvette Klomp, Gerrit Kroes, Alex Frederiks en Jos Bosch kregen op het podium het juryrapport voorgelezen door Jos Penninx.

Lovende woorden waren er voor hun inzet voor LHBTIQ-leerlingen, nieuwkomers, Wilpenaren, mensen die aangepast willen sporten en Terwoldenaren. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en dat is Alex Frederiks.

Luid gejuich stijgt op uit de zaal en Alex glundert. Alex verdient de prijs volgens de jury omdat hij mensen met en zonder handicap stimuleert om te sporten. En daarmee bijdraagt aan een inclusiever en diverser Voorst. Hij is met zijn aanstekelijke enthousiasme een inspiratiebron voor velen. Als ervarinsgdeskundige weet hij welke drempels mensen kunnen ervaren maar ook hoe fijn sporten is. ‘Sporten helpt je gezond houden en zorgt ervoor dat je onder de mensen bent.’ Dus bij de opening van een rolstoelvriendelijke sporthal is Alex aanwezig en ook op Zozijn, waar Alex woont, moedigt Alex medebewoners aan om ‘het gewoon te gaan doen.’

 Bovenstaande foto is gemaakt door Isabelle Bouwmeester.