25 augustus, 2020

Bezoekdienst na partnerverlies komt weer aan huis

Na een periode van belafspraken komen de vrijwilligers van de bezoekdienst inmiddels weer langs bij mensen die recent hun partner verloren hebben. Ook de coördinator komt weer aan huis voor nieuwe aanvragen.

 

“De deelnemers én de vrijwilligers die voor de coronatijd al gekoppeld waren, keken er ontzettend naar uit om elkaar weer te zien", vertelt Judith Zietsma, coördinator van de bezoekdienst. “Voor de deelnemers is het luisterend oor van iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt tot grote steun. Voor de vrijwilligers is het waardevol hun ervaring in te kunnen zetten en troost te kunnen bieden." Vanzelfsprekend worden bij de bezoeken alle benodigde maatregelen in verband met het coronavirus gehanteerd.

Emotionele aardbeving
Mensen die alleen verder moeten, hebben soms het gevoel een deel van zichzelf kwijt te zijn. Ze zijn door het verlies in een emotionele aardbeving terechtgekomen. “Je ziet soms dat familieleden, zoals de kinderen, veel bezig zijn met vooruit kijken. En ze helpen bij de praktische zaken. Het terugkijken op het leven samen en op een eventueel ziekteproces is na het overlijden minstens zo belangrijk. Het is heel waardevol als je daarover met iemand in gesprek kunt die er speciaal voor je is.”

Samen optrekken           
Judith weet dat sommige mensen die door anderen op de bezoekdienst gewezen worden eerst wat afhoudend zijn. “Ze denken soms zoiets als: ‘Wat heb ik eraan om bezocht te worden? Mijn partner krijg ik er toch niet mee terug!’ Al snel merken mensen gelukkig, is onze ervaring, dat een ervaringsdeskundig maatje de gevoelens van het grote verlies wél wat draaglijker kan maken door een tijdje samen op te trekken.”

Op maat
De leeftijd van de van de mensen die bezocht worden is heel divers. Het kan je immers op elke leeftijd overkomen dat je je partner verliest. De meeste mensen zijn enkele maanden tot anderhalf jaar geleden alleen komen te staan op het moment dat ze behoefte krijgen aan de steun die de vrijwilligers kunnen bieden. De begeleiding is op maat. “De één praat makkelijker met een man, de ander heeft liever een vrouw. Waar de één graag om de week bezocht wil worden, heeft de ander voldoende aan eens per maand. Ook de duur varieert. Op een gegeven moment merkt de deelnemer bij zichzelf: nu kan ik bijna weer alleen verder.”

Klik
“Het is belangrijk", vertelt Judith Zietsma, "dat een deelnemer gekoppeld wordt aan een vaste vrijwilliger waarmee het klikt. Tijdens het intakegesprek, waarvoor ik aan huis kom, wordt duidelijk of de bezoekdienst past bij de situatie en de wensen van de persoon. Als de bezoekdienst passend lijkt, dan probeer ik in te schatten wie er bij hem of haar past. Deze vrijwilliger gaat dan kennismaken. Als dit positief verloopt, starten de bezoeken.” De vrijwilligers - veelal zelf weduwe of weduwnaar - hebben een training voor dit vrijwilligerswerk gevolgd en worden begeleid door Mens en Welzijn Voorst. De bezoekdienst wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Oranje Fonds. Jaarlijks steunt het Oranje Fonds duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Zo ook de bezoekdienst na partnerverlies die in december 2019 in alle dorpen van de gemeente Voorst is gestart.

Meer informatie of contact? 
Lijkt de bezoekdienst ook iets voor u of voor een naaste te zijn?

Neem gerust contact op met Judith Zietsma voor meer informatie of om een intakegesprek aan te vragen: bezoekdienst@mensenwelzijn.nl of (0571) 277 943. Of lees eerst meer op: https://www.mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/bezoekdienst-na-partnerverlies/