7 oktober, 2020

Chris Frencken: oliemannetje in de gemeente Voorst

Op zijn e-bike fietst Chris elke dag van zijn huis in Brummen naar zijn afspraken in de gemeente Voorst. Op dagen met veel overleggen fietst hij weleens 60 kilometer. “Dat vind ik fijn, ik ben graag buiten.” De coördinator maatschappelijke initiatieven combineert zo zijn liefde voor het buitenleven met zijn verbindende rol in de dorpen.

Slow start
In juli 2019 verruilt Chris zijn baan bij de gemeente Oost Gelre voor een functie als coördinator maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Voorst. Dichter bij huis en een mooie volgende stap in zijn loopbaan. In zijn nieuwe functie is hij de spil in een groot netwerk. Aan hem de taak om gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden.

“Deze baan past bij mij. Ik ben graag een oliemannetje, een verbinder. En ik vind maatschappelijke initiatieven van inwoners aanjagen belangrijk. In mijn vrije tijd ben ik zelf betrokken bij een voedselbos in de openbare ruimte. Ik weet hoe prettig het is als een gemeente zo’n project ondersteunt.”

Maar na een paar maanden werken vraagt Chris zich wel af of hij goed heeft gedaan aan zijn overstap. Hij wordt overvallen door de hoeveelheid aan wetten en organisaties waar je mee te maken hebt. “Pas als je bekend bent in een gemeente en jijzelf het netwerk kent, kun je mensen verbinden en dingen helpen tot stand brengen. Dat proces heeft tijd nodig en dat duurt toch langer dan je hoopt.”

Gaandeweg leert Chris de gemeente kennen en de coronacrisis versnelt dat proces. Tijdens de lockdown gebeurt er veel. Organisaties moeten hun cliënten soms op andere manieren bereiken dan ze gewend waren. Kwetsbare inwoners hebben hulp nodig, en inwoners kwamen met allerlei mooie initiatieven om mensen te helpen.

Zo ontstond in Terwolde het idee voor het burenkaartje: elke inwoner kreeg een kaartje waarop hij kon aangeven wat hij voor zijn of haar buren kon doen. Dat kaartje werd bij de buren in de brievenbus gestopt. “Het idee deelden we met de dorpscontactpersonen en dorpsbelangenorganisaties in de gemeente. Het werd zo’n succes dat veel andere dorpen het overnamen. Op zo’n moment zie je dat investeren in zo’n netwerk goud waard is. We konden heel snel schakelen en het drukwerk kon ik vanuit de gemeente vergoeden. Het is fijn dat we op die manier konden bijdragen.”

Naar elkaar omkijken
De coronatijd had voor Chris ook positieve kanten. “Hoewel bijna alle activiteiten stil lagen, werd de échte kracht van de dorpsgemeenschappen duidelijk: we staan voor elkaar klaar als het nodig is. Ik kon mensen aan elkaar koppelen en meehelpen om initiatieven van de grond te krijgen. Via het digitale dorpsplein Kijk in de Kernen (www.kijkindekernen.nl ) en speciale pagina’s in het Voorster Nieuws maakten we, onder meer met Voorst onder de Loep, initiatieven uit de hele gemeente zichtbaar. Van bloemetjes uitdelen tot de (online) bingo en van de quarantainequiz tot de berenjacht. En sindsdien verloopt het contact makkelijker, waardoor ik de dorpen nog beter kan ondersteunen.  Zowel inwoners als collega’s weten me te vinden met goede ideeën.”

Chris kan nu volmondig beamen dat hij blij is met zijn overstap. “Net als in Oost Gelre kijken veel mensen in de gemeente Voorst naar elkaar om. Ik ben blij dat ik dit samen met de dorpscontactpersonen en collega’s, ook van IJsseldal Wonen en Mens en Welzijn, verder mag aanjagen. Die betrokkenheid is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het is fijn als je projecten kunt versnellen door mensen met elkaar in contact te brengen, te helpen bij het aanvragen van een subsidie of door structuur aan te brengen in een proces.”

Zo hielp Chris afgelopen jaar de Stichting Kledingbank Voorst. Hoewel de initiatiefnemers goede ideeën hadden en al enorme hoeveelheden kleding hadden ingezameld, hadden zij hulp nodig om verder te komen.  Chris werd hun vaste aanspreekpunt bij de gemeente. “Ik hielp ze het proces te structureren, bij het maken van een plan en bracht ze in contact met de juiste collega’s. Ook zocht ik mee naar een geschikte plek en mogelijkheden voor financiering. Sinds eind augustus is de Kledingbank geopend op hun locatie in De Kar. Ik ben trots op hoe de stichting samen met al hun vrijwilligers een belangrijke voorziening heeft opgezet voor andere Voorster inwoners.”

Toekomstplannen
Chris heeft de ambitie om de raakvlakken tussen fysiek en sociaal nog meer op te zoeken. “De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de woonomgeving is. Mensen kijken anders naar hun buurt. En vragen zich af: wat kunnen we doen om van een saai grasveldje een nieuwe ‘ontmoetingsplek’ te maken?

Als zo’n vraag leeft, wil ik dat die snel in ons netwerk terecht komt. We gaan dus meer de wijk in en stimuleren mensen om iets te doen met ideeën. Het mooie is dat je ideeën vaak kunt koppelen aan doelen zoals klimaatvriendelijk inrichten of de biodiversiteit vergroten. In Twello is nu een aantal studenten gestart met een verkenning rondom zo’n wijkgerichte aanpak. Ik ben heel benieuwd.”

Ook wil Chris alle subsidiemogelijkheden voor initiatieven van particulieren en maatschappelijke organisaties beter zichtbaar maken. En per thema aangeven welke fondsen bestaan. Chris: “Mijn functie bestaat nu vier jaar. Het is dus ook tijd om een aantal zaken te verdiepen of te bestendigen.”