16 december, 2019

De Boks Scholten Stichting zoekt mooie projecten voor ouderen en zieken

Heb jij een mooi idee dat ouderen of zieken ondersteunt en zoek je daar financiering voor? Lees hier wat de Boks Scholten Stichting wat voor jou kan betekenen.

 

Het echtpaar Boks Scholten, woonachtig in de gemeente Voorst in de periode 1900-1955, liet na hun overlijden een vermogen na. Dit moest ten goede komen aan ouderen en zieken. Sinds 2008 beheert de Boks Scholten Stichting het vermogen van het echtpaar en keert het jaarlijks geld uit voor initiatieven die ouderen en zieken ondersteunen. Ook organisaties en maatschappelijke initiatieven in de gemeente Voorst kunnen een beroep doen op de stichting.

Andries Kuipers is bestuurslid/penningmeester van de stichting en contactpersoon voor aanvragers van financiering in de gemeente Voorst. Andries zet zich al een groot deel van zijn leven in voor de Voorster samenleving. Onder meer als oud-voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde. Hij legt uit wat de stichting doet, waarvoor je een beroep kan doen op de stichting en waar je op moet letten bij het schrijven van een aanvraag.


Wie is Andries Kuipers?

  • Woont ruim 40 jaar in Terwolde.
  • Heeft een vrouw en drie volwassen kinderen.
  • Was werkzaam in het onderwijs
  • Mede-oprichter van de afdeling volleybal in de SV Terwolde
  • Was bestuurslid bij de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde.
  • Betrokken burger bij Voorst onder de Loep
  • Lid denktank Ruimtelijke Toekomstvisie van de gemeente Voorst

Wat is en doet de stichting?
“De stichting heeft tot doel ouderen en zieken te ondersteunen, die bij voorkeur woonachtig zijn op het platteland van Gelderland of Overijssel. De stichting is een vermogensstichting met een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en heeft geen winstoogmerk. Zij geeft dus een bepaald deel van haar vermogen uit ter ondersteuning van haar doelgroep, en dat lukt alleen als voldoende initiatieven en organisaties op de hoogte zijn van het bestaan van de stichting. De laatste jaren kwamen aanvragen met name uit Salland en Deventer, terwijl de stichting ook graag aan deze kant van de IJssel actief wil zijn. Hoog tijd dus om de BSS in de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.”

Wie kan een aanvraag indienen?
“Instellingen en organisaties die zorg verlenen aan zieken in brede zin en ouderen in Gelderland en Overijssel. En dat gaat van zorgboerderijen tot woongroepen voor gehandicapten. En van burgers die zich eenmalig verenigen om iets voor mensen in hun dorp te realiseren tot de Stichting Zonnebloem. Aan individuen of commerciële partijen kennen we geen financiering toe. Het is voor ons belangrijk dat we met de financiering mensen bereiken die door krappe budgetten of beperkte financiën kwaliteit van leven moeten inleveren. Wij proberen daar een verschil in te maken.”

Waarvoor kan je een financieringsaanvraag doen?
“Voor additionele middelen die eenmaal aangeschaft worden of voor extra activiteiten of evenementen die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Voorbeelden van additionele middelen zijn duofietsen, een jeu-de-boulesbaan of nieuwe muziekinstrumenten  voor een dagbestedingsproject etc. Extra activiteiten kunnen een dagje weg zijn waarvoor bijvoorbeeld vervoer geregeld moet worden. Dat kunnen wij financieren.

We bieden geen structurele financiering, we vergoeden dan ook geen exploitatiekosten. Voor bijvoorbeeld de huur van een ruimte voor bijeenkomsten moet je dus zelf zorg dragen. Maar als je eenmalig een spreker of een activiteit wil organiseren, kan je wel terecht voor financiering. Hiernaast helpen we soms ook financieringstekorten te overbruggen. Stel dat er voor een project dat helemaal past bij onze doelen nog geen sluitende begroting is, dan kunnen wij onder voorwaarden een lening verstrekken.” 

Heeft de stichting een budget?
“Jazeker, dat wordt elk jaar vastgesteld, afhankelijk van het rendement op het vermogen. We keren jaarlijks tot zo’n 80-90.000 euro uit.

De aanvragen die we binnenkrijgen variëren van een paar honderd euro voor een bankje op een begraafplaats tot 20-30.000 euro voor grotere projecten zoals de verbouwing van een zorgboerderij.”


“Je leeft niet alleen voor jezelf, maar je kunt ook voor anderen iets betekenen. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn leefomgeving. Met de Boks Scholten Stichting hoop ik een brede groep mensen te kunnen helpen of te ondersteunen.”


Waar moet je op letten bij het indienen van een aanvraag?
“Het is prettig als er een duidelijke projectomschrijving is: dat je duidelijk aangeeft wat het doel is, de aanleiding en wanneer je het project wil uitvoeren. Probeer daarin zo concreet mogelijk te zijn. Daarbij hoort een projectbegroting en voor grotere aanvragen een jaarrekening van de organisatie.

Bij grotere aanvragen willen we niet de enige partij zijn die doneert, we vragen dan ook altijd naar cofinanciering. Dat verlaagt de kwetsbaarheid van de ontvanger. Maar brengt ook een bepaalde stevigheid voor de gever. De cofinanciering kan op verschillende manieren: door middel van eigen middelen, met de plaatselijke ondernemers, door financiering van andere fondsen of door een combinatie.

Hoe ziet de verantwoording achteraf er uit?
“Dat hangt af van de hoogte van de aanvraag. Voor kleinere bedragen ontvangen we vaak een bedankbriefje. Dat is voldoende en waarderen we zeer. Als er met behulp van onze financiering iets gerealiseerd is, worden we nog wel eens uitgenodigd voor de activiteit of een opening. Daar gaan we graag naar toe.

We werken in vertrouwen. Zoals wij onze toekenningen als stichting moeten en willen verantwoorden, gaan we er vanuit dat de ontvangers dat ook doen.”

Hoe kun je een aanvraag doen?
“Dit kan via de website van de stichting. Daar kun je een aanvraagformulier invullen. Ook kan contact opgenomen worden, voorafgaand aan een aanvraag, via het contactformulier of via info@boksscholtenstichting.nl. Ook kan contact worden gezocht met mij: Andries Kuipers  (tel. 0571-291741 of andrieskuipers66@gmail.com)."