29 juli, 2020

De norm; veel vrienden en altijd plezier hebben. De feiten; eenzaamheid is een te doorbreken taboe!

Een gebrek aan sociale contacten bij jongeren kan zich uiten in allerlei vormen. Het kan leiden tot mentale en fysieke klachten zoals slapeloosheid, angst, depressie, verslaving tot zelfs hart- en vaatziekten. Dit alles heeft gevolgen voor het maatschappelijk functioneren, waaronder uitval op school of werk. Alle redenen om alert te zijn op eenzaamheidsgevoelens bij jongeren. ‘Lang leve de lol’ is een beeld dat veelal geassocieerd wordt met de belevingswereld van jongeren. Wij gingen op zoek naar de andere kant van het gelijk.

De vrijheid van buiten
We spreken met Thom en Dinian in een klein parkje te Apeldoorn tijdens best wel stoere weersomstandigheden met veel wind en af en toe regen. Maar we houden ons graag aan de regels en bovendien kunnen we buiten vrijuit praten. Het staat tevens symbool voor de wijze, waarop onze hoofdpersoon Thom momenteel in het leven staat. Een té kleine wereld waarin hij leefde, met veel onbegrip van zijn omgeving en vooral klein blijven, naar een leven waar hij rechtop en in vrijheid doorheen wandelt. Een wereld waarin hij gezien mag worden en dat ook zelf van mening is.

En ik ben Thom!
Onze vrolijke gastheer is 22 lentes jong, studeert toegepaste psychologie en woont bij zijn vader. De beiden hebben op zich een goede band, al zijn hun opvattingen over het leven sterk verschillend. Zeker, van een generatieverschil is sprake, maar het is ook meer hoe je in het leven staat en waar je de tijd mee doorbrengt. De moeder van Thom overleed toen hij negen jaren oud was. Absoluut té jong om je moeder en vertrouwenspersoon te verliezen. De moederrol is nooit op een andere wijze ingevuld binnen het gezin, de familie of een stiefmoeder. De jonge student oogt als een volwassene en dat kan straks in het werkveld maar zo een heel groot voordeel zijn.

Vrienden zijn de mensen die het begrijpen
Het gevoel van alleen zijn bij Thom werd destijds nog eens versterkt door het zich onbegrepen voelen. Je zit niet goed in je vel, zoekende naar wie je bent en wat je wilt, lijkt het moeilijk om aan te haken bij de maatschappij. Daarbij is hij selectief wanneer het gaat om vriendschappen. Vrienden zijn de mensen die hem begrijpen en dat zijn er niet zoveel. Al pratende met Thom en Dinian valt op, hoe vriendschappelijk zij met elkaar omgaan. Bij tijd en wijle kunnen ze schaterlachen en hebben aan één woord genoeg om elkaar te begrijpen.

Wie is Dinian?
Ze werkt als hulpverlener, verbonden aan HalteZ in Wilp. HalteZ biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 27 jaar die om diverse redenen zijn vastgelopen. Tevens biedt HalteZ gezinsbegeleiding, waarbij zowel de jongeren als ook de ouderen en zelfs professionals worden ondersteund. De vader van Thom was degene die aanklopte bij de instantie. Aangezien Dinian en Thom elkaar al eens hadden ontmoet en een goede klik hadden, was de keuze voor Dinian als ondersteuner snel gemaakt.

Indicatie voor de lange termijn
Normaliter wordt er een indicatie afgegeven voor de periode van een half jaar tot een jaar. De WMO consulent die Thom kan indiceren vond de klik zó goed, dat er een lange indicatie is afgegeven. Dinian kan Thom begeleiden gedurende de jaren van zijn huidige studie. De twee spreken elkaar wekelijks en die samenwerking is erg solide. Dat blijkt ook uit het gesprek met beiden. Ze vullen elkaar regelmatig aan, vertellen één verhaal en op de vraag aan Thom, of hij mogelijk ook nu al zonder Dinian zou kunnen is het antwoord direct nee. Ze zijn op de goede weg maar de basis is voor Thom nog te fragile om los te laten.

Het relaas van de stilte
Wie denkt aan een vorm van sociaal isolement, voelt daarbij meestal stilte. Stilte die ook weer alles te maken kan hebben met het niet gezien willen worden. Spreken daarentegen kan ook een prima wapen zijn om weerstand te omzeilen. Wie praat kan regisseren en daarmee sturing geven aan hetgeen de wereld er omheen moet gaan geloven. Ook Thom heeft in stilte geleefd, onbegrepen door zijn omgeving waarbij hij op zijn beurt ook de omgeving niet begreep. Mensen in sociaal isolement laten zich weinig zien en horen, terwijl de behoefte aan contact juist vaak sterk aanwezig is. Onbegrip voelt als roepen in de woestijn en kan leiden tot een verregaande eenzaamheid en nóg meer afstand tot de maatschappij.

Happy life!
De huidige generatie jongeren heeft vele tools in handen om de buitenwereld te laten geloven dat ze gelukkig zijn. Het is ook het breed uitgemeten credo van nu. Veel vrienden hebben, altijd plezier en onder het motto ‘omdat het kan’ de vele uitersten in je leven ontdekken. Kortom, happy life is the place to be! Overigens is het niet zo, dat alle min of meer geïsoleerde jongeren ongelukkig zijn. Sommige jongeren vinden het niet erg om veel dingen alleen te doen, varen daar wel bij en zijn gelukkig. Maar zij kunnen dat ook prima onder woorden brengen én ze kunnen wel schakelen met de maatschappij waarin ze leven, kunnen daar volop aan deelnemen.

De nabije toekomst
Sparringpartner, maatje, steun en toeverlaat, de ‘je bent er altijd’. Dinian zal Thom de komende jaren terzijde staan in zijn vele leerprocessen. Een samenwerking waarin Dinian zegt dat juist Thom zelf degene is die alles doet. Een teken dat ze haar vak goed verstaat en daadwerkelijk een ondersteunende rol heeft, waarbij Thom volop kan experimenteren en kan rekenen op z’n back-up. Die toekomst zie Thom ook met vol vertrouwen tegemoet. Hij zit goed in z’n vel, volgt een boeiende opleiding en is nieuwsgierig naar alles wat er op zijn pad gaat komen.

Saillant detail; tijdens een van de hoestbuien uit de hemel genaamd regen, bleek achteraf dat de opnameapparatuur tijdens het interview verloren is gegaan. Hierdoor hebben we geen citaten van Thom en Dinian kunnen vermelden.