29 maart, 2022

Financieel Advies Team Voorst: Financiële ondersteuning voor iedere inwoner

Het Financieel Advies Team (FAT) bestaat uit vijf personen, allen met een eigen discipline. Wij spraken Esther Bastiaan, coördinator Schuldhulpverlening bij de gemeente Voorst. Zij stuurt het FAT aan en vertelt over de verschillende collega’s en de rolverdeling.

“Marjan de Wilde is vooral actief in de schuldhulpverlening en vroegsignalering. Karin Peters is werkzaam als budgetcoach en in de vroegsignalering. Corine van der Knaap is sociaal raadsvrouw/coördinator Formulierenbrigade en Joke Snellink werkt mee vanuit het sociaal domein. Wekelijks hebben zij een overleg over financiële vraagstukken. Nieuwe ontwikkelingen over schuldhulpverlening volgen wij op de voet en passen dit toe in de ondersteuning.”

Ondersteuning voor iedere inwoner
“Wij behandelen alle vragen. Schuldproblematiek, financiële vragen, geldzorgen, niet rond kunnen komen of achterstanden hebben in de betaling van vaste lasten. We bespreken je vraag met jouw toestemming binnen het FAT. Wat is er aan de hand en wat voor ondersteuning kunnen wij bieden. De ondersteuning die wordt ingezet stemmen wij in het FAT op elkaar af. Daardoor zijn er korte lijnen en is er een goede samenwerking om u te ondersteunen bij jouw vraag. Als team kunnen wij elkaar snel vinden, we maken gebruik van elkaars kennis en kunnen ook met elkaar sparren.”

Samenwerking
Esther vervolgt: “Mocht het nodig zijn dan kunnen andere partijen aansluiten bij het overleg. Denk hierbij aan de woningbouwcoöperatie of bijvoorbeeld een klantmanager binnen de gemeente die betrokken is bij jouw situatie. Het doel hiervan is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Ook is er een goede afstemming met Plangroep. Sinds kort is er een nieuwe medewerker, Alice, bij Plangroep voor gemeente Voorst begonnen. Ook met haar zijn de lijntjes kort. Zij zet haar kennis en ervaring in om de inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen. Verder is er de vruchtbare samenwerking bij de teamleden van het FAT. We leveren ondersteuning en bedenken, als het nodig is, oplossingen om de inwoner zo goed mogelijk verder te helpen. Dat is het mooie van ons werk!”

Vroegsignalering in samenwerking met het FAT
Vroegsignalering wordt uitgevoerd door Karin en Marjan van StimenzSHV. Zij zijn onderdeel van het FAT. Esther vertelt: “Bij een signaal van betalingsachterstand benaderen zij je via Whatsapp, mail of brief. Wanneer een reactie uitblijft gaan Marjan of Karin op huisbezoek. Op deze manier hopen zij in contact te komen om ondersteuning aan te bieden. Wanneer ondersteuning gewenst is, wordt de hulpvraag met jouw toestemming in het FAT ingebracht. Daarna kijken wij als team naar de mogelijkheden.”

Lage drempel
Esther zegt; “Heb je een hulpvraag? Trek aan de bel! Ook voor een adviesgesprek kan je bij StimenzSHV terecht”. Bij de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV) in het Kulturhus kan je je dan melden. Je kunt dan vragen naar Karin en Marjan van StimenzSHV. Zij gaan als eerste in gesprek en nemen de hulvraag mee in het FAT. Momenteel zitten zij in het Kulturhus in Twello. Het nieuwe gemeentehuis is bijna klaar. Zij verhuizen dan naar dit nieuwe gebouw. De Frontoffice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0571-745111.