24 maart, 2021

Financieel Advies Team Voorst; lage drempels en veel expertise

Het is ‘de week van het geld’. Dit initiatief, dat al tien jaren bestaat, is vooral gericht op kinderen en scholen. Hoe ga je om met geld? Ben je een spaarder of juist een big spender? Weet jij wat jouw smartphone kost? Het is goed om al op jonge leeftijd bewust te worden van geld. Op volwassen leeftijd kunnen zich situaties voordoen die veroorzaken, dat je financieel toch onderuit gaat. In de gemeente Voorst kun je dan terecht bij het Financieel Advies Team (FAT).

Het kan ons allemaal overkomen
Financiële zorgen, het kan ons allemaal overkomen. Hoe zorgvuldig je ook omgaat met geld, het leven is niet altijd voorspelbaar. Veranderingen kunnen daarin enorme impact hebben. Een scheiding, het overlijden van je partner en minder inkomsten, werkloosheid. Zomaar wat factoren die het huishoudboekje drastisch op de kop kunnen zetten.

Team met eigen disciplines
Het is medio 2019 wanneer het FAT in de gemeente Voorst wordt gevormd door Esther Bastiaan. Het team bestaat uit vijf personen, allen met een eigen discipline. Marjan de Wilde is vooral actief in de schuldhulpverlening en vroegsignalering.  Karin Peters is werkzaam als budgetcoach en in de vroegsignalering.  Corine van der Knaap is sociaal raadsvrouw en Joke Snellink werkt mee vanuit het sociaal domein. Esther Bastiaan stuurt het FAT aan als coördinator vanuit de gemeente Voorst. Wekelijks hebben zij een overleg over financiële vraagstukken. Nieuwe ontwikkelingen over schuldhulpverlening volgen zij op de voet en passen dit toe in de ondersteuning.

Ondersteuning voor iedere inwoner
“Wij behandelen alle vragen”. Schuldproblematiek, financiële vragen, geldzorgen, niet rond kunnen komen of achterstanden hebben in de betaling van vaste lasten. We bespreken uw vraag met uw toestemming binnen het FAT. Wat is er aan de hand en wat voor ondersteuning kunnen wij bieden. De ondersteuning die wordt ingezet stemmen wij in het FAT op elkaar af. Daardoor zijn er korte lijnen en is er een goede samenwerking om u te ondersteunen bij uw vraag. “Als team kunnen wij elkaar snel vinden, we maken gebruik van elkaars kennis en kunnen ook met elkaar sparren.”

Samenwerking
Mocht het nodig zijn dan kunnen andere partijen aansluiten bij het overleg. Denk hierbij aan de woningbouwcoöperatie of bijvoorbeeld een klantmanager binnen de gemeente die betrokken is bij uw situatie. Het doel hiervan is om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Verder is er de vruchtbare samenwerking bij de teamleden van het FAT.” We leveren ondersteuning en bedenken als het nodig is oplossingen om de inwoner zo goed mogelijk verder te helpen. Dat is het mooie van ons werk!”

Vroegsignalering in samenwerking met het FAT
Vroegsignalering wordt uitgevoerd door Karin en Marjan van StimenzVS. Zij zijn onderdeel van het FAT. Bij een signaal van betalingsachterstand wordt u benaderd via de reguliere post. Wanneer een reactie van u uitblijft, gaan Marjan of Karin op huisbezoek. Op deze manier hopen zij  in contact te komen met u om ondersteuning aan te bieden. Wanneer u ondersteuning wenst, wordt uw hulpvraag met uw  toestemming in het FAT ingebracht.

Lage drempel
Mocht u een hulpvraag hebben  dan kunt u terecht bij de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV) en vragen naar Karin en Marjan van Stimenz. Zij gaan als eerste met u in gesprek en nemen uw hulvraag mee in het FAT. “We zijn toegankelijk en zitten momenteel in het Kulturhus in Twello”. Ook straks, wanneer het nieuwe gemeentehuis klaar is, zijn wij makkelijk toegankelijk.

Wil je meer weten?
Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kun je contact opnemen met Karin of Marjan via de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV). Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0571-745111.