8 maart, 2019

Ontmoetingslunch groot succes!

Op zondag 3 maart heeft de ontmoetingslunch plaats gevonden met vluchtelingen, nieuwkomers, kerkleden en anderen. Dit was een initiatief van de Dorpskerk en vond plaats in gebouw Irene.

Bij de lunch waren ongeveer 80 mensen aanwezig. Tijdens het ontmoeten en het leggen van contacten waren er diverse hapjes, bereid door gasten en kerkleden.  Het was een gezellig bijeenkomst waar er veel is gelachen, gespeeld en gezongen. Het zingen werd enthousiast begeleidt en ook door de ‘anderstaligen’ werd er goed meegezongen.

Zowel groot als klein waren vertegenwoordigd. Ook vond deze ochtend, in de kelder van Irene, de kliederkerk plaats. Daar waren ook vluchtelingen met hun kinderen aanwezig. De deelnemers aan de kliederkerk schoven aan bij de lunch. De kinderen lieten trots hun zelf versierde stokken zien, die zij zelf gemaakt hadden. Dit vraagt om een vervolg, waar we weer nieuwe vormen bedenken om elkaar te ontmoeten.