21 juli, 2021

“We moeten een connectie vinden met elkaar!”

Het is medio 2018 wanneer het Nationale Sportakkoord wordt vastgesteld. Daarin wordt invulling gegeven aan zes ambities; inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’. De Minister van Sport was van mening, dat deze ambities ook op gemeentelijk niveau zouden worden ingepast. De gemeente Voorst is in 2019 van start gegaan met de samenstelling van het Sport en Beweegakkoord. Inmiddels hebben 70 partners het Voorster akkoord ondertekend.

We spreken met Karin van Veen en Arjan de Valk. Karin is secretaris afdeling voetbal SV Twello en Arjan kaderlid van voetbalvereniging Activia. Binnen het sport- en beweegakkoord hebben zij ‘Vitale Sportorganisaties’ als speerpunt genomen. Naar hun mening hebben sportverenigingen heel veel overeenkomsten en uitdagingen waar samen de schouders onder gezet dient te worden. Ze pleiten voor bijvoorbeeld meer samenwerking, handen ineen slaan en elkaar versterken waar mogelijk.

“Iedereen moet mee kunnen doen” aldus Arjan. Hij is marketeer bij GGZ Centraal en heeft daarbij te maken met het werkveld van geestelijke gezondheidsproblemen. Karin, managementassistent bij een stichting voor vrije scholen vult aan: “We hebben een G-elftal voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Dat elftal heeft onder meer tegen het meisjeselftal van SV Terwolde gespeeld en dat vonden ze geweldig!”

Het Sport en Beweegakkoord
Dat sporten gezond en belangrijk is weet eigenlijk ieder mens en daarvan hoeft ook niemand te worden overtuigd. “Het beweegakkoord is er voor het bewust worden. Daarbij gaat het niet alleen om het sporten, maar ook over het sociale aspect” aldus Karin. “Bewegen kun je ruimer nemen” vervolgt Arjan en hij geeft als voorbeeld, om ouderen uit hun isolement te halen. Karin; “neem de ouderen tijdens Corona. Ze zagen weinig andere mensen, zitten thuis en komen minder in beweging. Er moet dus iets zijn waar je weer naar toe kan gaan. Maar daarvoor kan je ook een ommetje organiseren. Het is niet alleen wat we aanbieden binnen de gemeente, maar ook de motivatie om te gaan bewegen.”

Vele sporten en aanbieders
Bewegen kan op verschillende manieren, waarbij je ook gericht kunt inzetten op de doelgroepen. Jongeren zullen niet zo snel jeu de boules gaan spelen, iemand van 65 zal het voetballen links laten liggen. “Fietsen, wandelen en outdoor sporten zijn heel erg in” volgens Karin. Maar ook de watersport is in trek, buiten zwemmen of zgn. mudraces. De vele mogelijkheden kennen een keerzijde. Hoe meer keuzes, des te meer versnipperingen en des te moeilijker het wordt om dit in verenigingsverband aan te bieden. En dat kan weer leiden tot een terugloop in ledenaantal bij verenigingen.

De diversiteit aan sporten is een fenomeen waar we al vele jaren mee te maken hebben. Een positief gegeven daarin is de toegankelijkheid, want veel keuzes maakt voor iedereen wat wils. Kun je daarin dan toch verbindend zijn en of je verenigen? Want juist het verenigen is een belangrijke pijler in de dorpskernen van de gemeente Voorst. Ontmoeten, het praatje, weten hoe het met een ieder gaat, aandacht voor elkaar.

Verenigen en samenwerken
“We moeten meer gaan samenwerken. Iedere vereniging heeft een penningmeester, voorzitter en secretaris. Waarom zou je niet één penningmeester alle contributies laten incasseren? Anderzijds hebben we te maken met accommodaties die soms leeg staan. In de zomermaanden bijvoorbeeld zijn de voetbalvelden leeg. Waarom daar niet een activiteit aanbieden, roulerend onder de verenigingen? En niet alle velden tegelijk in onderhoud doen. Nu zijn er regels dat het niet mag of kan, dus er zouden dan andere afspraken moeten worden gemaakt met de gemeente en met elkaar.” Praktische zaken die Arjan opnoemt, voor de hand liggend zelfs maar is het zó eenvoudig in te passen?

“We moeten een connectie vinden met elkaar” vervolgt Karin. “We willen proberen dat verenigingen met elkaar in gesprek zijn. We hebben een Voorster Voorzittersoverleg van de voetbal. Tweemaal per jaar zitten we bij elkaar en worden zaken doorgenomen, zoals bijvoorbeeld de huur van de velden, hoe gaat het bij jou of bij jou. Ook de KNVB sluit daarbij aan.

Commerciële sportcentra
Al pratende met Karin en Arjan wordt hun missie meer en meer duidelijk. Op de hoogte zijn van elkaars kunnen en samenwerken, dat kan zorgen voor krachtige organisaties. Daarin zien ze ook een rol weggelegd voor de commerciële sportcentra. Zij bieden ook sporten en bewegen aan maar naar mening van de beiden, zouden de centra een extra stapje kunnen maken dat verder gaat dan een advertentie plaatsen. Laten zien wat ze doen. “Wij pleiten dus niet alleen voor de verenigingen” aldus Karin.

Partners
Om sporten en bewegen in de gemeente Voorst te stimuleren, hebben maar liefst 70 partners het Voorster akkoord ondertekend. De partners hebben meegedacht in het voortraject en/of op een later moment aangegeven een bijdrage te willen leveren in de uitvoering. Dat zijn niet alleen maar sport-gerelateerde partners, maar ook bijvoorbeeld het onderwijs, ondernemers, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en mediabedrijven.

De sportieve kaart; wie doet wat?
Verenigingen en wellicht zelfs sportcentra die met elkaar gaan samenwerken, daar valt heel veel te winnen. Zijn de verenigingen daar klaar voor? Karin: “Wij hadden binnen SV Twello allemaal koninkrijkjes onder één vlag. De laatste jaren gaan de disciplines veel beter met elkaar om. We zitten nú pas op één lijn. Als het binnen een vereniging al zo moeilijk is om elkaar te vinden, hoe lastig is het dan om dat traject uit te voeren met allerlei verenigingen.” Arjan: “Dat is wel wat wij hebben gezegd, weten van elkaar wie je bent, contacten leggen. Het gaat er ook om dat sportverenigingen weer geïnspireerd worden door de sporters van deze zomer als ook dat sporters elkaar weer ontmoeten.”

Karin: “Voorwaarts heeft als omni vereniging bijvoorbeeld een afdeling handbal met uitstekende begeleiding en voorwaarden. Geef een vereniging die die kennis op dat niveau heeft dan ook de ruimte om de afdeling te laten groeien. Laat een vereniging krachtig zijn in die sport. Gun elkaar het ontwikkelen van een sport en gun elkaar leden. Iedereen wil in zijn eigen sport toch de beste trainers en faciliteiten om zichzelf te ontwikkelen? SV Twello presteert bijvoorbeeld erg goed met een aantal disciplines binnen de afdeling gymnastiek. Zo kunnen we zorgen dat we sterke verenigingen binnen de gemeente houden.”